Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

lionheart
18:01
IT'S time to drink champagne
Reposted fromweightless weightless viaEtien Etien

April 02 2015

11:29
3936 9e44 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafriends friends

March 13 2015

lionheart
22:38
lionheart
22:38
lionheart
22:38
lionheart
22:37
8041 60c6 390
Reposted fromepidemic epidemic viawerterowska werterowska
22:36
0377 5bd0 390
lionheart
22:16

Reposted fromlifeless lifeless viaEtien Etien
lionheart
22:15
2776 3cd1 390
Reposted fromusual usual viaEtien Etien
lionheart
22:11
lionheart
22:10
9166 3e48 390

March 01 2015

lionheart
12:02

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
lionheart
11:54
lionheart
11:47
1311 51c0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lionheart
11:44
Isle of Skye, Scotland
lionheart
11:40
9076 82b9 390
Julianne Moore watching her name being engraved on her Best Actress Oscar
Reposted fromdreamadream dreamadream vianattaly nattaly
lionheart
11:38
3481 f8b6 390
lionheart
11:26
1376 31e9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashakeme shakeme
lionheart
11:22
Reposted frommeem meem vianattaly nattaly
11:20

urbancatfitters:

friend: how are things
me: please don’t make me think about my life

Reposted fromwyliczanka wyliczanka viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl