Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

lionheart
21:04
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
lionheart
21:02
0528 1be1 390
Reposted fromrol rol viadzony dzony
lionheart
20:57
5957 9e3d 390
Reposted fromTaieri Taieri viadzony dzony
20:57
3759 a352 390

Nick Cave and Johnny Cash.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaGentlemans Gentlemans
lionheart
20:37

June 05 2015

lionheart
21:48
lionheart
21:15
0441 8d84 390
And my love is no good
Against the fortress that it made of you
Reposted frombatalia batalia vialungscages lungscages
21:10
5692 4cec 390

royst148:

We exist for a mere blink of an eye in astronomical terms.

lionheart
21:09
21:08
lionheart
21:05
20:42

arthurpendragone:

I hate people who are naturally really good at small talk and are comfortable with it too wow screw you and your well developed social skills

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viadzony dzony
lionheart
20:28

May 20 2015

lionheart
20:40
But maybe not tonight
20:17
2242 2210 390
Reposted frommythicwildcard mythicwildcard vianattaly nattaly
lionheart
20:17

May 16 2015

20:47
0392 5f83 390
Reposted fromtwice twice
20:46
lionheart
20:44
Piszę i boję się doprowadzić moje myśli do końca (...) Boję się ludzi spotkanych na ulicy, boję się kawy (...) Boję się przyjaciół na równi z samotnością. Boję się życia i boję się śmierci.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
lionheart
20:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...